Nằm mơ thấy người mình thích là điềm báo gì?

Bạn đang thầm để ý ai đó, mỗi ngày bạn nghĩ về họ đến trong giấc mơ của bạn, bạn cũng đang mơ về người đó. Tuy nhiên, giấc mơ bạn không thể kiểm soát được là mình mơ thấy điều gì, đó là điều ngẫu nhiên, là điềm báo cho bạn. Theo lời của người xưa, giấc mơ là những thứ phản ánh hoặc dự...